Τουριστικό νομοσχέδιο: ο πανικός της γρήγορης ανάπτυξης δεν φέρνει ελπίδα αλλά υποβάθμιση