"Τώρα χρειάζεται ξεσηκωμός από όλους, είναι ήδη αργά"