Τοποθέτηση της ΛΑΣ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Χίου