Τον προστάτη τους Προφήτη Ηλία τιμούν οι χιώτες έμποροι στη Μητρόπολη