Την Παλιά Ιχθυόσκαλα ζητά από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ο Κ. Γανιάρης