«Θετικά τα ποσοστά απορρόφησης πόρων της Περιφέρειας Β.Αιγαίου»