Θεοφάνεια στη Βοκαριά: Έξι θαρραλέοι βούτηξαν για τον Σταυρό