Τέλος τα τηλεφωνικά ραντεβού για εργαστηριακές εξετάσεις στο Νοσοκομείο