Τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 96 ΑΔΤΕ