Τα θέματα στα Λατινικά, Χημεία, Ηλεκτρολογία και Ανάπτυξη Εφαρμογών - Μαθήματα Κατεύθυνσης