Τα δικά του πάλι ο Δήμαρχος, αντί να πει για το εξώδικο, τα ρίχνει στις αντιπολιτεύσεις