Σύσταση Επιτροπής στήριξης εργαζομένων και παροχής βοήθειας σε περιστατικά βίας