Συντονιστική: "Βρήκε τον πιο κατάλληλο «παπά» η κυβέρνηση και θέλει να «θάψει» τα νησιά μας"