Συντονιστική: Ο τόπος μας ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις