Συντονιστική: "Το εξώδικο στον παπα- Μιχάλη είναι απόπειρα εκφοβισμού"