Συνεχίζεται η δωρεάν διανομή ακτινιδίων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χίου