Συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης την Κυριακή στη Χίο