Συνάντηση Τριαντάφυλλου με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης