Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος