Συνάντηση Μουσουρούλη, με το προεδρείο και τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας