Συνάντηση Γανιάρη με εκπροσώπους του Συλλόγου Νεφροπαθών