Συνάντηση Γανιάρη με αντιπροσωπεία του ΤΜΟΔ. Στο Περιφερειακό η «Αθηνά»