Συν 6.000 ευρώ από τη Μητρόπολη στο Νοσοκομείο Χίου, σύνολο 26.000 ευρώ