Συν 12 με τη "ΣυμμαΧία Αξιών" του Κώστα Τριαντάφυλλου