Συμπαράταξη Πολιτών: "ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ και θυμίζουμε στους συμπολίτες μας ποια είναι τα βασικά επίδικα"