Σύλλογος Γυναικών Χίου: Όλες την Παρασκευή στην πλατεία στη συγκέντρωση για το προσφυγικό