Συγχαρητήριο μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη προς τους μαθητές