Στο Νοσοκομείο με εγκαύματα στα χέρια ο ιδιοκτήτης του στάβλου που πήρε φωτιά στο Μονοδένρι