Στο Φράγμα «Κόρης Γεφύρι» ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης