Στην κατασκευή υδατοδρομίων και τη δρομολόγηση υδροπλάνων στρέφει το ενδιαφέρον της η Περιφέρεια