"Στην εποχή της πανδημίας η Περιφερειακή Αρχή Μουτζούρη ορίζει εκπροσώπους στην επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων"