Στη Βουλή το Σκυλίτσειο Νοσοκομείο και η υγεία στα νησιά