Στη Χίο η 30η συνάντηση ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου - Το πρόγραμμα