Σταματούν την επίσχεση εργασίας οι γιατροί στο Σκυλίτσειο