Στ. Καραβασίλης: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται», κ. Υπουργέ