Σούπερ - σελήνη στις 14 Νοεμβρίου - Η μεγαλύτερη των τελευταίων 70 χρόνων