Σκληρή κριτική στους Χιώτες γιατρούς από παιδίατρους της Αθήνας