Σκληρή επισήμανση και δίκαιη απογοήτευση (με το θάρρος της γνώμης)