Σχολικές τσάντες στα πρωτάκια από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Χίου