Σε ποιους δρόμους της Χίου είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες