"Σε παράρτημα της ΒΙΑΛ μετατρέπεται η δομή της Λευκωνιάς", καταγγέλλουν οι επαγγελματίες