Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κεφαλονιά