Σε Καλαμωτή, Βουνό, Πατρικά και μετά στο Ι.Κ.Α ο Μηταράκης