«Σε ελλεϊνή κατάσταση ο Καρφάς» - Καταγγελία Συλλόγου «Φίλοι του Καρφά»