Σε διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στο Παρίσι η Περιφέρεια