Ψήφισμα για την απώλεια του αρχιτέκτονα Απόστολου Κόκκα