Ψήφισμα ενάντια στην πώληση των αεροδρομίων - Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο