Πρώτο καραβάκι ο «Άγιος Νικόλαος» της Παναγίας Λέτσαινας