Πρώτη στον κόσμο η ελληνική ναυτιλία. Οι Έλληνες εφοπλιστές διαθέτουν στόλο από 3.428 πλοία