Πρώτη εκδήλωση εύρεσης εργασίας και διασύνδεσης προσφύγων με τοπικούς εργοδότες